4 מוטות טורמלין צבעוני גלם לליטוש ושיבוץ 5.42 קרט

73.00

4 מוטות טורמלין צבעוני גלם לליטוש ושיבוץ 5.42 קרט

4 מוטות טורמלין צבעוני גלם לליטוש ושיבוץ 5.42 קרט

4 מוטות טורמלין צבעוני גלם
לליטוש ושיבוץ (ניגריה)
5.42 קרט

טורמלין תבעוני מכיל שניים, שלושה או יותר צבעים
מוטות טורמלין צבעוניים מופיעים בצבע אחד בעל גוונים משתנים. היכולת לאחד מספר צבעים מלמדת על הפוטנציאל של אנשים רבים לחיות יחדיו בהרמוניה.
אבני טורמלין עם שלושה צבעים ויותר משמשות בעיקר כאבנים בעלות משמעות סימבולית או לענידה כתכשיט.